top of page

Amnesty International Let's Talk About Yes


Jaarlijks komen er in Nederland naar schatting 100.000 verkrachtingsslachtoffers bij. Door slechte wetgeving gaan veel daders vrijuit. Verkrachting is in Nederland alleen strafbaar wanneer die gepaard gaat met geweld en dwang. Het slachtoffer moet bijvoorbeeld blauwe plekken of andere verwondingen kunnen laten zien en moet duidelijk ‘nee’ hebben gezegd of zich hebben verzet. Het Verdrag van Istanbul en het VN-Vrouwenverdrag verplichten Nederland maatregelen te nemen om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Verkrachting is een ernstige aantasting van iemands seksuele autonomie en een mensenrechtenschending. Amnesty pleit ervoor dat de Nederlandse wet wordt aangepast zodat seks zonder instemming strafbaar wordt als verkrachting en niet meer gezien wordt als seks tegen de wil in.

Met deze protestactie willen we mensen na laten denken over seks met instemming en verkrachting. Op 10 oktober bieden wij inwoners en bezoekers van Breda de kans om informatie te vergaren over dit probleem en anoniem hun positieve en negatieve seksuele ervaringen te delen met anderen. 

De Volkskrant heeft een artikel geplaatst met daarin een interview met minister Grapperhaus.

‘Grapperhaus heeft sympathie voor het standpunt van Amnesty en een aantal slachtoffer organisaties, maar denkt dat het juridisch niet haalbaar is.

In zijn gemoderniseerde zedenwetgeving introduceert hij daarom het delict ‘seks tegen de wil’. Wie seks heeft met iemand van wie je weet of kunt vermoeden dat hij of zij niet wil, is niet meteen een verkrachter maar begaat wel een strafbaar feit.’

Wanneer de Volkskrant hem vraagt naar het standpunt van Amnesty antwoordt hij; ‘Bij verkrachting is een hulpmiddel gebruikt: de vuisten, een stok of een wapen, of de deuren van de kamer zijn op slot gedaan. Dwang en geweld vind ik als jurist een graad verder’.

Echter denkt Nederland zelf hier anders over. I&O Research deed in opdracht van Amnesty International onderzoek naar hoe Nederlanders aankijken tegen verkrachting en wetgeving hierover. Eén op de vijf vrouwen geeft aan ooit te hebben meegemaakt dat iemand haar lichaam ongewenst binnendrong. 3 procent van de mannen geeft aan dit te hebben meegemaakt. Driekwart van de ondervraagden vindt dat penetratie zonder instemming verkrachting is, ook al is dwang of geweld niet aan te tonen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer van angst ‘bevroor’ of onder invloed was.

Minister Grapperhaus laat het ook lijken alsof alleen vrouwen het eens zijn met het feit dat de huidige wet aangepast moet worden, maar mannen zijn het er ook mee eens. Namelijk 3/4 van alle deelnemers.

bottom of page