top of page

Bronnen en makerschap

 

Bij bronnen en makerschap ga je ín de wereld staan om inspiratie op te doen. Je ontdekt manieren om tot nieuwe bronnen te komen, die je inspireren of informatie geven. Wat prikkelt jouw nieuwsgierigheid? En hoe kom je vervolgens tot verdieping van wat jij interessant vindt? Je leert je ideeën wegen en intensiveren met kennis vanuit buiten. Je oefent en traint je vermogen om bronnen van elkaar te onderscheiden, op waarde te schatten en keuzes in te maken. En te vertalen naar beeldende reacties. 

bottom of page