top of page

It’s a way of life 

Er is niet één type kunstenaar. De definitie van ‘kunstenaarschap’ is onderhevig aan verschillende perspectieven en omgangsvormen. In dit semester verken je vanuit een open blik het kunstenaarschap. Je reflecteert op je eigen opvattingen over kunst en verruimt deze. Wat kan het kunstenaarschap allemaal inhouden? Hoe geven verschillende kunstenaars hier op eigenzinnige wijze vorm aan? Hoe kun je als hedendaagse kunstenaar werken? 

Je leert je open minded tot het kunstenaarschap te verhouden door te vertrekken vanuit je eigen interesses en opvattingen. Door beeld te maken onderzoek je jouw eigen interesses en opvattingen in je atelierstudie op de academie, en verruimt deze in een doorlopend werkproces. De focus in dit semester ligt op je eigen maakproces. Je leert op allerlei manieren te experimenteren, creëren en werken als kunstenaar. Door jezelf uit te dagen in je maakproces, ontdek en verken je al doende. Dit kan zowel in als buiten je atelier plaatsvinden. Eigen experiment en het voortzetten van je proces staat volop centraal, om te ontdekken wat er allemaal kan en mogelijk is als kunstenaar. 

De titel van het semester, ‘It’s a way of life’, duidt niét op één weg van leven, maar op veel verschillende manieren! Of je nu een hybride beroepspraktijk hebt, geëngageerd werkt, werk in galeries of musea toont, in de publieke ruimte, etc. etc. Je onderzoekt de omgangsvormen met kunst en het kunstenaarschap vanaf het hedendaagse perspectief; het nu. Wat kan de positie van de kunstenaar in de samenleving allemaal zijn? Hoe gaat deze kunstenaar te werk? En waartoe voel jij je aangetrokken? 

In deze periode werk je toe naar een integraal werkproces, waarin je als beeldend kunstenaar werk maakt. De periode start in de drie afzonderlijke projectlijnen. Na een paar weken vindt er een synthese plaats, zodat de drie vakken (Bronnen, Zintuigen en Eigen Blik) ten dienste komen te staan van jouw beeldende werkproces. In periode 4 werk je in één doorlopend werkproces. 

bottom of page